Kontakt – Företagsevent

Personuppgiftslagen
I maj 2018 införs nya regler för behandling av personuppgifter
Som en del av er säkert redan hört talas om, börjar nya regler för behandling av personuppgifter att gälla nästa år. 
De nya reglerna ska tillämpas från och med 25 maj 2018 och finns i Dataskyddsförordningen som brukar förkortas GDPR (General Data Protection Regulation).
Med personuppgift avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person. 
Med behandling avses i princip all befattning med en personuppgift såsom exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, användning, utlämnade till annan och radering.”
Viktiga ändringar
De nya reglerna innebär en hel del förändringar för alla som behandlar personuppgifter, till exempel för bostadsrättsföreningar. 
Nytt är bland annat att även personuppgifter i löpande text fullt ut omfattas, vilket de inte gör enligt dagens regelverk. 
Vidare kan det bli kostsamt att göra fel.
Mer information i början av nästa år
I början av nästa år återkommer vi med närmare information om vad som kan vara bra att tänka på vid en sådan översyn.
Datainspektionen om GDPR
För mer information om GDPR och hur föreningen kan förbereda sig hittar du på Datainspektionens webbplats: datainspektionen.se
[huge_it_forms id="7"]