Internationella Pingisläger & Familjesemester Kroatien/Vela Luka

NENT TABLE TENNIS ACADEMY samarbete med TopSpeed BTK arrangerar "Pingisläger & Familjesemester"
Anmälan till Vela Luka
  • Deposition på 50% per person betalas till 

(anmälan är giltig när depositionen är inbetald)

  • Medföljande 50%

  • Avbokning avgifter: 80% 30 dagar före start.

  • Bank name: SEB
  • Bank code: ESSESESS
  • IBAN: SE3950000000050808218549
OBS!
Betalning sker i euro!

Vela Luka 2020
Anmälningsdag för Vela Luka
Sista anmälningsdag för Vela Luku är
De som bokar denna dag  ska betalar hela beloppet samma dag.

Vela Luka 2020
Anmälningsdag för Vela Luka
Sista anmälningsdag för Vela Luku är
De som bokar denna dag  ska betalar hela beloppet samma dag.

För att räknas som medföljande vuxen måste du ha fyllt 18 år.

Som medföljande vuxen får du ansvara för max 2-3 ungdomar.

Ungdomar under 18 år måste ha en medföljande

I maj 2018 införs nya regler för behandling av personuppgifter

Personuppgiftslagen

I maj 2018 införs nya regler för behandling av personuppgifter

Som en del av er säkert redan hört talas om, börjar nya regler för behandling av personuppgifter att gälla nästa år. 

De nya reglerna ska tillämpas från och med 25 maj 2018 och finns i Dataskyddsförordningen som brukar förkortas GDPR (General Data Protection Regulation).

Med personuppgift avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person. 

Med behandling avses i princip all befattning med en personuppgift såsom exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, användning, utlämnade till annan och radering.”

Viktiga ändringar

De nya reglerna innebär en hel del förändringar för alla som behandlar personuppgifter, till exempel för bostadsrättsföreningar. 

Nytt är bland annat att även personuppgifter i löpande text fullt ut omfattas, vilket de inte gör enligt dagens regelverk. 

Vidare kan det bli kostsamt att göra fel.

Mer information i början av nästa år

I början av nästa år återkommer vi med närmare information om vad som kan vara bra att tänka på vid en sådan översyn.

Datainspektionen om GDPR

För mer information om GDPR och hur föreningen kan förbereda sig hittar du på Datainspektionens webbplats: datainspektionen.se

[everest_form id="5870"]