Litteratur

Teknik med Vladimir Samsonov

Boken är skriven på engelska. Technique with Vladimir Samsonov

Prof. Dr. Radivoj Hudetz

Beställ boken  15,90 €  >>>   Technique with Vladimir Samsonov

Boken är skriven på engelska.

INNEHÅLL
I.  GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER I SPEL

7

I.1.  Introduktion

7

I.2.  Spel teknik

10

I.3.  Tendenser i utveckling av spelteknik

13

I.4.  Uppbyggnad av en slagrörelse

15

I.5.  Träffpunkt

19

I.6.  Biomekanisk grund av spelet och anatomiska egenskaper

20

I.7.  Reaktionstid och förväntan

23

I.8. The ”touch”

25

I.9.  Rotation av pingisbollen

30

II.  BORDTENNISRACKET

37

II.1. Introduktion

37

II.2. Racketgummi

38

II.3.  Byta gummi på racket

40

II.4.  Typer av gummi

42

II.5.  Underhåll av gummi

59

II.6. Hastighet efter limning, förfarandet

60

II.7. Sätt att spela mot olika gummin

63

II.8. Racketbladet

67

II.9. Val av bordtennisrack

69

III.  RACKET GRIP

73

III.1. Shake-hands grip

73

III.2. Penholder grip

77

III.3 Basic differences between penholder and shake-hands grip

79

III.4. Which grip should be used

80

IV.  STANCE AND FOOTWORK

83

IV. 1. Basic position

83

IV.2. Technique of footwork

85

V.  STROKE TECHNIQUE

97

V.1. Introduktion

97

V.2. Contact with a ball

99

V.3. Observationof ball flight

100

V.4. How to use a free hand

100

V.5. Attack without rotation

102

V.6. Attack with rotation – topspin

119

V.7. Block stroke

144

V.8. Cut defence

156

V.9. Push

166

V.10. Service

177

V.11. Return of service

199

V.12. Flip

204

V.13. High loop defence (lob defence)

210

V.14. Short ball

213

V.15. Connection of basic strokes

214

V.16. Penholder technique

220

V.17. Change of speed and rotation

223

VI.  METHODICS OF TRAINING TECHNIQUE

225

VI.1. Introduktion

225

VI.2. Technical training

227

VI.3. Learning table tennis technique

229

VI.4. Teaching basic technique

232

VI.5. Correction of technical mistakes

235

VI.6. Work with beginners

247

VI.7. Bilateral practice

251

VI.8. Pedagogical principles of table tennis practice

252

LITERATURE

259

ABOUT THE AUTHOR

260

Taktik i bordtennis

Boken är skriven på tyska. Taktik im Tischtennis. Mit dem Kopf gewinnen.

Prof. Dr. Radivoj Hudetz

Beställ boken   15,90 €  >>>   Taktik im Tischtennis. Mit dem Kopf gewinnen.

Boken är skriven på tyska.

Förord

 

5

Introduktion

 

7

Taktikens grundstenar

 

15

Racket grepp

 

29

Spelsystemet,  offensiv spelare och defensiv spelare

 

35

Taktik mot offensiva spelare

 

57

Taktik mot defensiva spelare

 

71

Inverkan och kontroll

 

79

Övertagandet av initiativet från attack spel

 

103

Risk – bedömningen

 

115

Antecipation

 

121

Taktik mot material spelare

 

125

Taktik mot 13 boll (Tid Spel) 

 

133

Taktik i dubbel

 

139

Träning

 

157

Stresshantering

 

181

Användningen, taktik teamout

 

187

Spelanalys

 

191

Utbildningen av taktik

 

197

Råd för den praktiska delen

 

213

Om författaren

 

219

Litteratur

 

221